PRÁVNÍ LISTÁRNA

Školy podnikavých žen

"Každý se může dostat do svízelné situace, kdy potřebuje poradit od právníka. Ve Škole podnikavých žen můžete o radu napsat advokátce Elišce."

Hana-Marie Stejná

Co o sobě Eliška prozradila?

Jsem absolventkou Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v oboru Mezinárodní vztahy (udělen titul Bc. v roce 2007) a Právnické fakulty Masarykovy univerzity oboru právo a právní věda (udělen titul Mgr. v roce 2010). Bezprostředně po ukončení studia jsem začala pracovat v advokacii na pozici advokátní koncipientky. Po složení advokátních zkoušek jsem se stala členkou České advokátní komory a začala advokacii vykonávat jako samostatná advokátka.

Právní služby poskytuji zejména v oblastech občanského, rodinného, pracovního, školského, IT práva a práva nemovitostí. Vedle právního poradenství klienty zastupuji před soudy a dalšími orgány veřejné správy. Od roku 2017 se věnuji také problematice GDPR se zaměřením na školství, živnostníky a malé až střední podniky.
Svým klientům v nabízím profesionální služby, osobní přístup, maximální flexibilitu a vstřícné jednání. Zakládám si na otevřeném přístupu a na vzájemné důvěře.  
Eliška Wellech

Ráda pomáhám lidem. Do nesnází se může dostat opravdu každý.

Své dotazy na Elišku PIŠTE prosím na:

skola_pz@projekty-pro-zeny.cz